Proje hakkında

TANDEM NOW, Avrupa Komisyonunun desteği ile finanse edilen Avrupa Leonardo da Vinci programı kapsamında bir Yenilik Transferi projesidir. Proje; 2007 yılında Verein Multikulturell önderliğinde ve Romanya,Almanya,İngiltere,Slovenya ve Slovakya ortaklığı ile yürütülmüş Ulusötesi mentörlük projesi olan TANDEM projesine dayanmaktadır. 13 ve 25 yaşları arasında 60 gence, gençler ile aynı kültürel özgeçmişe sahip mentörler rol model olarak eşlik etmiştir. Onlar gençleri eğitimsel/mesleki eğitimlere başlamaları için teşvik etmiş; aynı zamanda gençler için bireysel kariyer yolu oluşturmuşlardır. Sonuç olarak konsept oldukça umut verici görünmekteydi ve konseptin daha fazla geliştirilmesi için önerilmiştir.

Birçok Avrupa ülkesinde dezavantajlı gruplara mensup göçmen gençler ya da bu gençlerin aileleri için ne sosyal bağlamda ne de onların iş kariyeri alanlarına yönelik herhangi bir rol model olmamıştır. Bu yüzden bu gençler ve onların aileleri işle ilgili geleneksel bir tavır benimsemişlerdir.

Bu nedenle başarılı bir mesleki eğitim ve iş kariyeri sağlama aşamasında onlara eşlik edenlerin kendi dezavantajlı gruplardan olan rehberler olması önemlidir. TANDEM NOW proje ortağı ülkelerde, her birinde bu sorun farklılık gösterir.

Bu çalışmada "Tirol'de yaşayan göçmen gençlerin iş piyasasında yaşam ve iş durumu ", Prof Dr. Gudrun Biffl ve Andreas Steinmayer (Donau-Universität Krems) ve Natalia Wächter (Gençler Araştırma Avusturya Enstitüsü) liderliğinde bu gençlerin belirli bir kariyer yöneliminde ihtiyaç duydukları yardım sağlanmaktadır.

http://www.pakte.at/literatur/3/4423.html

İtalya'da, göçmen gençlerin% 43,8 'i temel okul eğitiminden terktir (bu ev sahibi ülkelerde sadece% 16,4’ü için geçerlidir.)

Almanya'da göçmen bir geçmişe sahip genç erişkinlerde sıklıkla birçok bakımdan ayrılırlar. Bu gençlerin ebeveynleri sahip olduğu sosyal arka plan nedeniyle düşük bir eğitim seviyesine sahip vatandaşlardır.

Bunun bir sonucunda nadir olarak daha yüksek bir mesleki yeterlilik ve üniversite derecesine sahiptir. Ancak genç göçmenler gereken nitelikleri elde etmişlerse, ancak önemli ölçüde eğitim seviyesi daha düşük olanlara göre istihdam pazarında konumlarını artırabilir. Bazen onlar genç ev ülke vatandaşlarına göre daha başarılı bile olabilir. Bu yüzden mentörler onların gelecekteki kariyeri için hayati önem taşımaktadır. Bu da bu gençlerin eğitim ve öğretim sürecinde rol modeli olan mentörler tarafından desteklenmesi anlamına gelir.

Söz konusu mentörlerin toplumda gereken yerini bulması için yeterli sayıda iş bulması, eğitim hem de destek malzemesi olarak değerlendirilmesinin gerekli olduğu gösterilmiştir. TANDEM NOW ilk proje olan TANDEM deneyim, sonuçları / ürünleri üzerine kuruludur ve en iyi uygulama örnekleri ile mentörlerin eğitimine katkıda bulunacaktır.

Projenin ürünleri genç göçmenlerin ihtiyaçlarına ve kendi bölgesel durumuna göre adapte edilecektir. Bu proje Sosyal yeterliliklerin gelişmesine ek olarak, gençlerin her biri için, iş piyasası ile ilgili konumlarının gelişmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Mentorluk; mesleki olanakları geliştirmek ve hayatta başarılı olmak için bu gibi işsiz gençler veya göçmenler gibi dezavantajlı gruplara, yardımcı bir strateji olarak çalışır.

 Sağlanmak istenen bu güven, kaynaklar gerekli becerilere sahip olmalarını sağlamak için bir araçtır. Blended Mentorluk "yerinde (yüz yüze) ve kariyer danışmanlığı ve geliştirme hizmetleri vermek için tasarlanan internette online faaliyetler içeren bir karışımdır.

Mentörlük hizmetinde teknoloji kullanımı gibi mentörlükte yeni metodolojilerin kullanılması bireysel gelişimi için mentörlük hizmetine başvuranlar için daha geniş bir erişim verebilir. TANDEM NOW mentörlük ile toplumda belli grupların kariyer fırsatlarını geliştirmek için bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı ile ilgili teknolojik gelişmeleri teşvik edecektir.

Genel bir açıdan bakıldığında, proje olarak istihdamın daha iyi seviyelere ulaşması için ve işçilerin artan bir adaptasyonla ihtiyaç duydukları kariyer rehberliği hizmetleri yeniliğini teşvik eden Lizbon Stratejisi'ne katkıda bulunacaktır.

logo Bu proje, Avrupa Komisyonu’nun desteğiyle finanse edilmektedir. Bu yayın [bildiri] yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon bu belgede yer alan bilgilerin kullanımından sorumlu tutulamaz.


© Copyright 2015 - Verein Multikulturell