Proje ekibi

Proje yüklenicisi

 • Volkshochschule Tirol

  Volkshochschule Tirol, AVUSTURYA

  1945 yılında, kar amacı gütmeyen bir dernek olarak kurulan Volkshochschule Tirol, genel olarak yetişkin eğitimi üzerine uzmanlaşmış kurumdur. Siyasi olarak bağımsız ve demokrasi ve insan hakları ilkelerine ise bağımlı kuruluştur.

  Kendi sosyal ağı içinde saygılı ve işbirlikçi bir tavır benimsemekle birlikte, sosyal statü, cinsiyet ve etnik köken konusunda tüm insanları eşit olarak ele alan, dışarıya karşı hoşgörü, açık fikirlilik, şeffaflık konularını önemli olarak kabul etmektedir.

  Volkshochschule Tirol "herkes için bilgi" reklamını ve farklı sosyal ve mesleki geçmişleri ile her yaş grubundan katılımcılar için geniş menzilli, yüksek kaliteli eğitim programı sunmaktadır.

  Buna ek olarak, Volkshochschule Tirol yeni hedef gruplar için geliştirme programları oluşturulmaya çalışılır. Yetkili müşteri hizmetleri yanı sıra belirli konularda kişisel yardım da kurumun benimsediği esas noktalardır. Volkshochschule Tirol’un sunduğu hizmetler içerisinde; teknoloji, çevre, bilgi teknolojisi ve ticari konular, dil, sanat ve toplum ve kültür, temel eğitim, doğa, kurs, seminer, şirket eğitim özel, konferanslar, slayt gösterileri ve rehberli turlar, sanat ve yaratıcılık, sağlık ve spor bulunmaktadır.

  Volkshochschule Tirol Innsbruck’ ta ana merkez olmak üzere ve Tirol eyaleti içerisine yayılmış 30 şube vardır. Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde projelerde katılımı yoğunlaştırılması, toplumsal değişim ve eğilimleri algılamak ve buna göre faaliyetlerini tasarlamak, yeni gelişmelere ayak uydurmak Volkshochschule Tirol’un varlığını güçlendirecektir.

  Adres
  Marktgraben 10, 6020 Innsbruck - AVUSTURYA

Proje koordinatörü

 • Verein Multikulturell

  Verein Multikulturell, AVUSTURYA

  Verein Multikulturell, 1993 yılında kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür. Bu dernek kültürlerarası diyalogu ve eğitimi desteklemektedir, bununla birlikte temel hedef ise göçmenlerin mesleki sosyal kültürel olarak bütünleştirmeyi teşvik etmektir.

  Derneğimiz, Ticaret Odası, iş merkezleri, okullar ve sosyal örgütler gibi devlet kurumları ile işbirliği içerisinde olup, göçmenlerin sosyal ve mesleki becerilerini teşvik etmektedir.

  Yapılan aktiviteler ise şunlardır:
  • Genç göçmenler ve onların aileleri için çok dilli eğitim ve kariyer rehberliği
  • İş başvurusu eğitimi ve mülakat koçluğu
  • Çok dilli aile danışmanlığı ve psikoterapi
  • Genç veya yaşlılar için dil ve bilgisayar dersleri(ÖIF tarafından onaylı)
  • Kültürlerarası /çeşitlilik seminerleri ve eğitim kursları
  • Medya iş istasyonları(radyo, film, fotoğraf, yaratıcı yazarlık kursu)
  • Uluslararası AB projeleri
  • Kültürel etkinlikler

  Bu zamana kadar ulusal ya da uluslararası çok çeşitli projelerde proje ortağı olarak görev almıştır. Birkaç yıldır farklı konular içeren projeler içerisinde dâhil edilmiştir. Bu sayede önde gelen ulusal ve uluslararası projelerde ortağı olarak aktif rol alma konusunda büyük deneyime sahiptir.

  Adres
  Bruneckerstraße 2d / 3. Stock, 6020 Innsbruck - AVUSTURYA

Proje ortakları

 • Exchange House

  Exchange House, İRLANDA

  Exchange House National Travellers Service, İrlanda(Dublin), 1980 yılında kurulmuştur. Bu kurum içerisinde hizmet verilen gruplar şu şekildedir; Aileler için Destek Hizmetleri (sosyal hizmet, aile desteği, ruh sağlığı ve intihar ve bağımlılık hizmetleri), Gençlik Hizmetleri, Travellers (İrlanda’da bulunan yerli farklı etnik topluluk) grubu için yapılan hizmetler ve Yereldeki halk (İrlanda nüfusunun çoğunluğu).

  Exchange House, krize müdahale eden, sorunları kolaylaştıran, bireysel durumu, uzun vadeli eğitim ihtiyaçlarını ele alan farklı bir multi-disipliner bir yaklaşımı vardır. Kurum, yerelde bulunan kurumların ortaklığı ve işbirliği üzerinde çalışır. Exchange House’un uzman olduğu görüş politikaları üç bölüm oluşur;

  1. Aile Destek Hizmeti: sosyal hizmet uzmanları, aile destek görevlileri, ruh sağlığı sosyal hizmet uzmanı, intiharı önleme işçi ve ruh sağlığı terapisti ve bağımlılık konusunda görev yapan danışmanlarından oluşan bir ekip oluşturulmuştur. Aile destek hizmeti amacı Traveller grubunun içinde bulunduğu toplumun üyelerine aile desteği, sosyal hizmet, ruh sağlığı ve intihar, aile içi şiddet ve uyuşturucu konularında sosyal yardım içeren bir dizi hizmet sağlamaktır.

  2. Eğitim Servisi: Gençlik ve yetişkinler için öğrenme ve ilerleme fırsatları sağlayarak, yüksek kaliteli eğitim programları sunmaktadır. Bu programlar içerisinde temel okuma yazma, ileri eğitim / üçüncü seviye eğitim, öğretime ve istihdama erişim için eğitim ve destek, gibi konuları bulunmaktadır.

  3. Gençlik Hizmetleri: Dublin bölgesinde yaşayan Traveller topluluğu için gençlik ve toplum çalışmalarının sağlamaktadır. Exchange House, bu grubun kişisel eğitim ve toplumsal kalkınma becerilerini geliştiren faaliyetlerle, onların hayatlarının daha fazla kontrol sağlamalarına katkı sağlar.

  Adres
  61 Great Strand Street, Dublin 1 - İRLANDA

 • Mozaik

  Mozaik Human Resources Development, TÜRKİYE

  Mozaik, Karadeniz'in Samsun şehrinde 2010 yılında kurulmuş, kültürlerarası ilişkileri geliştirmek amacıyla kar amacı gütmeyen bir organizasyon olarak kurulmuştur. Temel amaçları arasında, gençlerin ve yetişkinlerin mesleki ve sosyal entegrasyonunu teşvik etmektir.

  Mozaik gençlere ve Samsun'a diğer ülke ve şehirlerden gelen kişilere, eğitim ve meslek danışmanlığı, aile danışmanlığı Avrupa gönüllü hizmeti, kültürel etkinlikler, gençler için rehberlik hizmeti, bilgisayar kursları, medya Workstation (Radyo, Film, Fotoğraf ve yeni medya kaynakları öğrenimi) sunmaktadır.

  Bu doğrultuda Mozaik, çeşitli kurum ve kuruluşlarla birçok ortak platformda beraber hareket etmekde, Özellikle devlet kurumları, istihdam piyasasında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar, kent konseyleriyle çeşitli faaliyetler nedeniyle, yakından ilişkilidir. Yeni bir kuruma olmasına rağmen, belirli bir katılımcı potansiyeline de sahiptir. Dernek çatısı altında 3 çalışan, 2 eğitmen ve gönüllü üniversite öğrencilerden oluşan bir ekip görev almaktadır.

  Address
  Selahiye Mahallesi, 100. Yıl Bulvarı, 46/2, 55100 İlkadım, Samsun - TÜRKİYE

 • CESIE

  CESIE, İTALYA

  CESIE, 2001 yılında kurulmuş kar amacı gütmeyen bir ve bağımsız bir Avrupa sivil toplum kuruluşudur.

  Örgüt yenilikçi ve katılımcı metotlar ile birlikte istihdam yoluyla yerel ve uluslararası düzeyde, kültür, eğitim, bilimsel ve ekonomik kalkınmanın desteklenmesi yönünde çalışır.

  CESIE temel amaçları; uluslararası işbirliği ve girişimci ruhu teşvik, sorumlu ve destekleyici küresel kalkınma teşvik, kültürler arası diyalog, destek sosyal içerme ve fırsat eşitliği, kolaylaştırma yaşam boyu eğitim ve öğretim tanıtımı faaliyetleri içermektedir.

  CESIE 5 bölüme ayrılmıştır: Avrupa İşbirliği, Uluslararası İşbirliği, Hareketlilik, Sosyokültürel tanıtım, Mesleki Eğitim. Uluslararası düzeyde 25 adet çalışan ve yaklaşık 15 gönüllüye sahiptir. 2001 yılından itibaren yaklaşık 400 proje içerisinde yer almıştır. Şu anda yerel, Avrupa, Akdeniz, Kafkasya ve Uluslararası düzeyde 90 aktif proje içerisinde yer alır.

  Adres
  Via Roma 94, 90133 Palermo, İTALYA

 • BBQ

  BBQ - Berufliche Bildung gGmbH, ALMANYA


  Eğitim ya da çalışma hayatına dâhil olmak isteyen gençler yardımcı olmakta, iş arayanların işgücü piyasasında entegrasyonu gibi konulara odaklanmaktadır. BBQ, okul öğrencilerini destekler ayrıca öğrenciler ve ekonomi arasındaki ağları sağlar. Bu gençlerin meslek kariyerlerinin başlangıç aşamasında onların yerleşimleri, gereken kurslar ve iş yerleri gibi konularda yardım sağlamaktadır. İş arayanlara mesleki eğitim, nitelik konularında yardımcı olarak onların profesyonel çalışma hayatına girmesini sağlama çalışırlar ve yeniden çalışmak isteyenlerin kariyer hayatını yeniden düzenlemelerini desteklemektedirler. Baden-Württemberg’ da bulunan tüm sektörel şirketler için, BBQ tek bir kaynaktan tek tek personel çözümler sunar.

  Son yıllarda BBQ, profilini çocuk eğitimi, özel mesleki yönlendirme ve demografik ile ilgili pilot projeler ile genişletti. Göçmen kökenli kişilerin integrasyonu, çalışanların profesyonel olarak ilerlemesini desteklenmesi bu profesyonel eğitim Avrupa portföyüne bağlı olarak gerçekleştirilir. Bu destek ve eğitim programları Avrupa Birliği tarafından(Çalışma Federal Ajansı) desteklenir.

  Adres
  Lorettostr. 2, 79100 Freiburg - ALMANYA

 • Goiztiri

  Goiztiri, İSPANYA

  GOIZTIRI Derneği çeşitli sosyal ve çalışma sektörlerinden olan insanların yaşam kalitesini artırmak, çeşitli hizmetleri bir araya getirmeye çalışan bir platform olma amacıyla Barakaldo bölgesinde 1992 yılında çalışmalarına başlamıştır. Goiztiri çeşitli gruplardan insanlarla çalışan kar amacı gütmeyen bir organizasyondur.

  Bu dernek tüm sosyal toplumun katılımı ile görünür gelişim olanaklarına ulaşma konusunda verimli hizmet veren projeler yürütmektedir. Projeler ve hizmet beklentilerini yerine getirmek için çeşitli gruplardan insanlarla işbirliği içerisindedir, onların kendi ihtiyaçlarını tanımalarını sağlama ve kişisel ve sosyal dönüşümünde aktif bir rol alma ilkesine dayanır. Diğer kuruluşlarla yapılan çalışmalarla sosyal değişim görünür hale getirmek ve daha iyi tanıtmak hedeflenmektedir. Benzer hedefler taşıyan kurumlarla işbirliği kurumun anahtar özelliklerindendir. Kurumda çalışan personelin sürekli gelişim ve yenilik süreçlerini takip etmesi kurumun arzu ettiği noktalardandır.

  Kurumun hedeflerinin kapsam ve etkinliğini genişletmek için, diğer kamu ve özel kurum, kuruluşlarla işbirliği sürdürülmektedir. Goiztiri öğrenme ve hizmet kalitesini artırılması, organizasyonu, yönetimi, sosyal etkinin sağlanması için araç ve kaynaklarını geliştirmeye çalışmaktadır.

  Adres
  La Providencia 19, 48901 Barakaldo, Bizkaia - İSPANYA