TANDEM NOW Projesi bütün hızıyla devam ediyor, Samsun

 Birçok Avrupa ülkesinde dezavantajlı gruplar içerisinde bulunan gençler ya da bu gençlerin aileleri için ne sosyal bağlamda ne de onların iş kariyeri alanlarına yönelik herhangi bir rol model olmamıştır. Bu yüzden bu gençler ve onların aileleri işle ilgili geleneksel bir tavır benimsemişlerdir.

Projenin gelecek adımı olarak, 2014 yılının baharında deneme aşamasında olan Blended Mentoring uygulamasına tüm proje ortağı ülkelerinde uygulanamaya geçilecektir. TANDEM NOW projesinin hedeflerinin, eğitim ve kariyer rehberliğini sağlayacak olan mentör programına yeni yaklaşımlarının ve dezavantajlı gençlere eşit fırsatlar sağlama amacının gerçekleştirilmesine başarılı bir şekilde uygulanmasına geçilecektir.
Gençlerle yapılan toplantılardan bir kare
Samsun, Türkiye


logo Bu proje, Avrupa Komisyonu’nun desteğiyle finanse edilmektedir. Bu yayın [bildiri] yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon bu belgede yer alan bilgilerin kullanımından sorumlu tutulamaz.


© Copyright 2015 - Verein Multikulturell