2. Proje Ortakları Toplantısı Bilbao, İspanya

 AB tarafından finanse edilen Tandem Now projesinin 2. Toplantısı, proje ortağı olan İrlanda, İspanya, İtalya, Almanya, Türkiye ve Avusturya’nın katılımı ile İspanya’nın Bask ülkesinde yer alan Bilbao şehrinde gerçekleştirilmiştir. Projenin başlangıç toplantısı, Şubat 2013’te Innsbruck şehrinde Volkshohschule Tirol ve Verein Multikulturell (iki kurumun idare merkezi Innsbruck şehrindedir) tarafından koordine edilerek, yönetilmiştir.

TANDEM NOW Avrupa Birliği’nin Leonardo da Vinci programı kapsamında bulunan mesleki eğitim ve öğretim ile ilgili bir projedir. Proje, göçmen ve ya dezavantajlı gruplara mensup kişiler için aynı kökene sahip rol modeller ile eşleştirilmesine dayanan, 2007 yılında yürütülen AB projesi Tandem’in devamı niteliğinde olup ve mentörlük programına yeni bir yaklaşım önermektedir.

Proje sürecinde meydana gelecek olan deneyim, içerik ve ürünler en iyi uygulama örnekleriyle desteklenecek ve ortak ülkelerin koşullarına ve göçmen kimliği olan gençlerin özel ihtiyaçlarına göre adapte edilecektir. Blended Mentoring, ulaşım konusunda sıkıntı yaşayanlar için sosyal medya araçlarının (E-mail, Skype, facebook) kullanılmasını teşvik eden bir uygulamadır. Eşleşen mentör ve mentee ikilisi, görüşmelerinin yüz yüze ya da sosyal medya kullanarak sürdürülmesinin kararını verebilirler.

Aynı şekilde TANDEM NOW proje ortakları düzenli olarak devam eden skpe görüşmelerinde ve birbirleriyle iletişim kurmak istediklerinde sosyal medya araçlarından faydalanmaktadırlar. Projenin başlangıcından itibaren proje ortakları kendi ülkelerindeki işgücü piyasasının durumu ve ilgi çekici kariyer alanları ile ilgili ayrıntılı bilgilerin yer aldığı ‘Needs Analysis’ oluşturulup, ‘Mentör Profili oluşturma Formu’ ve mentörlerin eğitimi için kullanılacak Blended Mentoring yöntemlerini içeren ayrıntılı bir ‘müfredat’ derlenmiştir.

Proje sürecinin ikinci yarısında olası mentörler(hedef gruptaki göçmen ve ya dezavantajlı gruplardaki gençlerle ortak kökenden gelen ve mesleki yaşamında başarılı olan kişiler) belirlenecek, mentörlük programına kabul edilecek ve State of The Art Report doğrultusunda eğitim sağlanacaktır. Mentör ve menteeler uygun olarak(aynı kültürel kökenli, aynı iş alanına sahip) eşleştirilecek, tüm ortaklar tarafından sağlanacak olan proje hakkında tüm bilgiler, gelişmelerin yer alacağı projenin internet sayfasında (www.tandemnow.eu) yayınlanacaktır.

Projenin gelecek adımı olarak, 2014 yılının baharında deneme aşamasında olan Blended Mentoring uygulamasına tüm proje ortağı ülkelerinde uygulanamaya geçilecektir. TANDEM NOW projesinin hedeflerinin, eğitim ve kariyer rehberliğini sağlayacak olan mentör programına yeni yaklaşımlarının ve dezavantajlı gençlere eşit fırsatlar sağlama amacının gerçekleştirilmesine başarılı bir şekilde uygulanmasına geçilecektir.


2. Proje Ortakları Toplantısı
Bilbao, İspanya


logo Bu proje, Avrupa Komisyonu’nun desteğiyle finanse edilmektedir. Bu yayın [bildiri] yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon bu belgede yer alan bilgilerin kullanımından sorumlu tutulamaz.


© Copyright 2015 - Verein Multikulturell