Blended-Mentoring-Package

Proje Magazini

  • Magazin

    Diğer proje ortaklarının dillerinden oluşturulmuştur.

Deneyimler & Tavsiyeler

Menteeler için kartpostal

Mentörler için hazırlanan eğitim kitabı

Katılımcı kayıt formu

İhtiyaç analizi & Mentör profili

Mentörler için flyer

logo Bu proje, Avrupa Komisyonu’nun desteğiyle finanse edilmektedir. Bu yayın [bildiri] yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon bu belgede yer alan bilgilerin kullanımından sorumlu tutulamaz.


© Copyright 2013 - Verein Multikulturell